بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستمهای دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستمهای دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1655 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 25 اکتبر 2018

به روز رسانی در: 25 اکتبر 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

10000 تومان – خرید

بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستمهای دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

چکیده

از روی اطلاعات تجربی چگالی و گرانروی حجم مولار اضافی، ضریب انبساط دمایی اضافی، انحراف گرانروی و مقادیر انرژی آزاد گیبس فعالسازی اضافی و همچنین مقادیر حجم های مولی جزئی نیز محاسبه گردید. کمیت های ترمودینامیکی اضافی نام برده شده در بالا در معادله ردلیچ-کیستر قرار داده شد تا پارامترهای برهمکنشهای دوتایی تخمین زده شود. از نتایج تجربی حجم مولار اضافی توسط نظریه پریگوگن-فلوریپترسون مقادیر حجم مولار اضافی پیش بینی و بهم ارتباط داده شدند.  نتایج نشان داد که مقادیر حجم مولار اضافی برای همه محلولهای دوتایی منفی می باشد همچنین مقادیر گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعالسازی اضافی منفی بدست آمد . میزان و نوع برهمکنش های بین حلال و حل شونده های مخلوطهای دوتایی نیز تفسیر گردید. واژه های کلیدی  مخلوطهای دوتایی، معادله ردلیچ -کیستر، خواص اضافی، نظریه پریگوگن-فلوری-پترسون، ضریب انبساط دمایی اضافی

103 صفحه

فرمت PDF

 

پاسخ دهید